Saturday, November 11, 2006

SURVEY ON THE NEW EXTENSION OF THE LAND

เราได้ทำการรังวัดที่ดินแปลงใหม่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ดินแปลงเดิม
เพื่อเตรียมการเป็นพื้นที่ใหม่ในอนาคต ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผน
ว่าจะจัดเป็นพื้นที่สำนักงานแห่งใหม่ในอนาคตและสตูดิโอสำหรับ
โครงการหนึ่งปี